Advokátní kancelář Papež, Jarušek & Volmanová
česky deutsch
 

Naše advokátní kancelář poskytuje své služby v celé řadě právních oblastí v závislosti na potřebách naší klientely.

Najdete nás v Kroměříži i v Českých Budějovicích, kde je naše pobočka.

Zaměřujeme se především na rozsáhlou oblast obchodního práva a v jeho rámci na závazkové právo a právo obchodních společností. Naše agenda však zahrnuje rovněž pracovní a civilní právo, když na tomto poli poskytujeme poradenství jak našim klientům - podnikatelským subjektům, tak též klientům - nepodnikatelům. V rámci občanského práva spočívá těžiště naší činnosti v oblasti majetkových vztahů a zejména právních vztahů k nemovitostem včetně vztahů nájemních. Jsme však schopni zajistit našim klientům pomoc i např. v rodinném právu.

Z dalších právních oborů, v nichž naše kancelář působí, bychom rádi zmínili správní právo a v jeho rámci především právo stavební, živnostenské a katastrální, dále právo finanční a ústavní. V případě ústavního práva se jedná o zastupování před Ústavním soudem České republiky v řízení o ústavních stížnostech. Nevyhýbáme se však ani právu trestnímu.

Své znalosti ale neomezujeme pouze na český právní řád, neboť jsme si vědomi členství České republiky v Evropské unii a chápeme tedy důležitost evropského práva, které se výrazně projevuje v našem právním systému.

Také bychom chtěli uvést, že mezi naše klienty nepatří pouze české právnické a fyzické osoby, ale že spolupracujeme též s klientelou zahraniční. Její převážná část pochází ze sousedního Německa a Rakouska, avšak poskytujeme právní služby klientům i z dalších zemí. Jsme schopni s Vámi a případně s Vašimi partnery komunikovat německy a anglicky.

Spolupracujeme s advokátní kanceláří Dr. Weixelbauma se sídlem v Linci.